BatCore.eu
Search…
Minecraft Štúdio - Tvorba minecraft filmov a sketchov.
Pre tento typ spolupráce je nutné založiť ticket na discorde/hlevnej stránke.

Pred požiadaním potrebujete

  Založený účet na batcore.eu
  Ukážkový kontent (Nahraté videá na YT, trailery...)
  Váš kontent nemôže obsahovať množstvo vulgarizmov.
  V prípade žiadosti pomocou discord tiecketu, je nutné v profile vyplniť pole discord v užívateľskom profile.

Čo uviesť do ticketu

  Názov štúdia.
  Odkazy na sociálne siete.
  Balíček o ktorý máte zaújem.
  Propagačné miesta, kde nás môžete uviesť (facebook, web, instagram, priame spomenutie - ústne, discord server, doporučovanie ... je na vás čo spomeniete)
  Predstavte sa.
  Čo od spolupráce očakávate?

Základné podmienky

  Spomenúť nás vo videu a v popise.
  Vypnúť server v prípade že sa nevyužíva. (Nenatáča sa, nestavá sa...)
  Uvedenie na banneroch ak nejaké máte.
  Aktívna tvorba.
Last modified 4mo ago